සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]

ගවයන් දෙදෙනකු ප්‍රවාහනය කළ හැකි ලොරියක එළ ගවයන් 9 දෙනකු හොරෙන් ප්‍රවාහනය කළ  පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් සීගිරියේ දි අත්අඩංගුවට පත් වෙති. පොලිස් අන නොතකා යාමේ දි පන්නා ගොස් මේ වැටලිම කොට ඇත. මේ ගවයන් මඩාටුගම ගාතකා ගාරයකට ප්‍රවාහනය කොට ඇතැයි සොයා ගෙන ඇත.

---------------------------------------------------------------------------------
kanchana ariyadasa - කාන්චන ආරියදාස


1 comment:

මගේ මේ පුංචි වෑයම පිළිබඳ අදහසක් දැක්වුවොත් එය මට විශාල ශක්තියක්.මල් මෙන්ම ගල් වුව කම් නැත.

Bottom Ad [Post Page]

| by NT