සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]


අද උදැසන සිට බදුල්ල නුවරඑළිය ප්‍රදේශයන්හි දැඩි මිදුම් තත්වයක් පැවතිනි. මේ නිසා වාහන ගමනා ගමනය දැඩි අසිරු තත්ත්වයක් ගනු ලැබ තිබිණි. මේ තත්ත්වය ඉදිරි දින වලද පැවතිය හැකි බව පැවසේ.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
මාපා බණ්ඩාර


No comments:

Post a Comment

මගේ මේ පුංචි වෑයම පිළිබඳ අදහසක් දැක්වුවොත් එය මට විශාල ශක්තියක්.මල් මෙන්ම ගල් වුව කම් නැත.

Bottom Ad [Post Page]

| by NT