සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]

මේ වනවිට හග්ගල මල් වත්ත ආසන්නයේද නාය යමින් පවතින බව පැවසේ මේ අද උදෑසන එහි දසුන් කිපයකි.මහ මග මුලුමනින්ම අවහිර ව තිබි ඇත. දැඩි මීදුමක්ද පවතින බව පැවසේ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ranjith rajapaksha


3 comments:

මගේ මේ පුංචි වෑයම පිළිබඳ අදහසක් දැක්වුවොත් එය මට විශාල ශක්තියක්.මල් මෙන්ම ගල් වුව කම් නැත.

Bottom Ad [Post Page]

| by NT