සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]

බදුල්ල මඩකළපුව ඒ -5 මාර්ගයේ ලුණුගල කීනගොඩ පෙදෙස මේ වන විට නාය යාමට පටන් ගෙන ඇත. කීනගොඩ කන්දේ අක්කර 10ක් පමණ නාය යාමට පටන් ගෙන ඇත. මේ එම පෙදෙසේ වත්මන් තත්ත්වයයි


-------------------------------------------------------------------------------------------
මාපා බණ්ඩාර

No comments:

Post a Comment

මගේ මේ පුංචි වෑයම පිළිබඳ අදහසක් දැක්වුවොත් එය මට විශාල ශක්තියක්.මල් මෙන්ම ගල් වුව කම් නැත.

Bottom Ad [Post Page]

| by NT