සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]

අද මේ තීරය යටතේ අප ඉදිරිපත් කරන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීය ක්‍රියාවලිය යටතේ නිපදවූ ඇගලුම් ඇසුරින් නිර්මාණය කළ විලාසිතාවකි. මේ විලාසිතා දැක්ම පසුගිය දා වෙනිසියුලාවේදී පැවැත් විණි.


 

A model presents a costume made of recycled materials during a parade organized by the national government within the Museums Evening in Caracas, on December 3, 2012. 
----------------------------------------------------------------------
AFP PHOTO

No comments:

Post a Comment

මගේ මේ පුංචි වෑයම පිළිබඳ අදහසක් දැක්වුවොත් එය මට විශාල ශක්තියක්.මල් මෙන්ම ගල් වුව කම් නැත.

Bottom Ad [Post Page]

| by NT