සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]


අද උදැසන  සිට දඹුල්ලට මහ වැසි ඇද හැලෙන්නට පටන් ගෙන ඇති අතර  කණ්ඩලම වැව වාන් දමන්නට පටන් ගෙන ඇති අයුරු.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ප්‍රදීප් ගුණවර්ධන

No comments:

Post a Comment

මගේ මේ පුංචි වෑයම පිළිබඳ අදහසක් දැක්වුවොත් එය මට විශාල ශක්තියක්.මල් මෙන්ම ගල් වුව කම් නැත.

Bottom Ad [Post Page]

| by NT