සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]

මේ වන විට පේරාදෙණිය ගම්පොළ මාර්ගය ගිලා බැසීමට පටන් ගෙන ඇත. මේ එහි දසුනකි


------------------------------------------------------------------------------------------
එස් එන් ගොඩමුන්න

No comments:

Post a Comment

මගේ මේ පුංචි වෑයම පිළිබඳ අදහසක් දැක්වුවොත් එය මට විශාල ශක්තියක්.මල් මෙන්ම ගල් වුව කම් නැත.

Bottom Ad [Post Page]

| by NT