රට තොට ඇවිදින සහ පොත් පත් කියවන අපේ කාලයේ කොල්ලන්ගේ කෙල්ලන්ගේ අපූර්ව අද්දැකීම්. ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

2015-04-07

ගඟක් මැද රැයක්

මුදුන් වෙයි හිරු කිරණ
මාදු ගං කොමළිය මතට
හමන මද පවන යට
අපි ඔරුව මත තුටින......

වියළි අහසට ඔරවමින
ඇදෙයි ඔරු කඳ සෙමින
කවට කෙළි සිනා බස මුසු
අපේ මුළු බර දරන්...... 

එහෙන් කරදිය රළයි
මෙහෙන් මිරිදිය රැලයි
කඩොලාන පසුබිමයි
අපේ සිත් තුටු කරයි.......

යන්තරේ සියුමැලිය
හඩ ටිකක් ගොරහැඩිය
පදින අත් හැඩි දැඩි
අපට වින්දනයක් ගෙනෙන......

මිහිර නම් උපරිමයි
වෙහෙස නම් එහෙම මයි
ජීවිතය ජය ගන්න
හෙළන දහදිය මුතු වගෙයි.......

එකින් එක අත්ත ගෙන
කුරුටු හැර රත් කරන
පිහි තුඩින් පොතු ගැහෙන
කුරුඳු සුවඳින් පිරිණ......

හිරු අවරේ සැගව යන
වලාවෙන් හැඩ වැටුණ
අහස දෙස නෙත් යොමන
මට සිතුනි  පාවෙන්න......

පුංචි කරදහියක එතුණ
මල් කිනිත්තක දුමින
පා වෙලා ගිය නිතින
සිතින් අප තව එතැන 


Feed!

RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
Feed!

ඉන්ස්ටග්‍රෑම්

Instagram

tweet

ළබැඳි මිතුරන්