රට තොට ඇවිදින සහ පොත් පත් කියවන අපේ කාලයේ කොල්ලන්ගේ කෙල්ලන්ගේ අපූර්ව අද්දැකීම්. ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

2018-08-17

|Highest Point of Sri Lankan Railway Lines|


අපේ රටේ දුම්රිය මංමාවත්වල උසම තැන පිහිටලා තියෙන්නේ උඩරට මාර්ගයේ පට්ටිපොළ දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ යි. පට්ටිපොළ දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ඔහිය පැත්තට මීටර් හයසීයක් විතය යනකොට මේ ස්ථානය අපට හමුවෙනවා. එතැන ඒ ගැන සඳහන් පුවරු දෙකක්ද සවි කොට විස්තර දාලා තියනවා. පසුගිය දා අප එහිගොස් උඩරටමැණිකේ දුම්රිය එනතුරු බලා සිටියා. මේ ඒ සුන්දර දසුනේ හා අපේ චාරිකාවේ විස්තර රැගත් වීඩියෝවයි.Feed!

RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
Feed!

ඉන්ස්ටග්‍රෑම්

Instagram

tweet

ළබැඳි මිතුරන්